IV Ogólnopolska Konferencja
PEDIATRIA I NEONATOLOGIA 2020 aktualności w diagnostyce i leczeniu

13 - 14 LISTOPADA 2020r.

KOMITET
NAUKOWY

KOMITET NAUKOWY

Przewodnicząca:
Prof. dr hab. med. Danuta Zwolińska
Katedra i Klinika Nefrologii Pediatrycznej UM we Wrocławiu Konsultant Krajowy w dziedzinie nefrologii dziecięcej

Vice przewodnicząca:

Dr hab. n. med. Barbara Królak-Olejnik, prof. nadzw. UM Wrocław

Katedra i Klinika Neonatologii UM we Wrocławiu

 

Polskie Towarzystwo Pediatryczne

Polskie Towarzystwo Neonatologiczne

Członkowie:

Prof. dr hab. med. Wojciech Baran (Wrocław)
Prof. dr hab. med. Danuta Chlebna-Sokół  (Łódź)
Prof. dr hab. med. Alicja Chybicka (Wrocław)
Prof. dr hab. med. Mieczysława Czerwionka-Szaflarska (Bydgoszcz)
Prof. dr hab. med. Anna Dobrzańska (Warszawa)
Prof. dr hab. med. Ewa Helwich (Warszawa)
Prof. dr hab. med. Lidia Hirnle (Wrocław)
Prof. dr hab. med. Teresa  Jackowska (Warszawa)
Prof. hab. med. Bożena Kociszewska-Najman (Warszawa)
Prof. dr hab. med. Przemko Kwinta  (Kraków)
Prof. dr hab. med. Jan Mazela (Poznań)
Prof. dr hab. med. Henryk Mazurek (Rabka)
Prof. dr hab. med. Anna Noczyńska (Wrocław)
Prof. Ryszard Lauterbach
Prof. dr hab. med. Dariusz Patkowski (Wrocław)
Prof. dr hab. med. Jarosław Peregud – Pogorzelski (Szczecin)
Prof. Wanda Stankiewcz – Szymczak (Warszawa)
Prof.  dr hab. med. Wojciech Służewski (Poznań)
Dr hab. med. Tomasz Szczapa (Poznań)
Prof. dr hab. med. Leszek  Szenborn (Wrocław)
Dr n. med. Monika Szewczuk – Bogusławska (Wrocław)
Prof. dr hab. med. Robert Śmigiel (Wrocław)
Dr n. med. Anna Turska-Kmieć (Warszawa)
Prof. dr hab. Mieczysław Walczak (Szczecin)
Dr hab. med. Marzena Zielińska (Wrocław)

Regulamin - Copyright 2017. All Rights Reserved by ZAMI

log2