IV Ogólnopolska Konferencja
PEDIATRIA I NEONATOLOGIA 2020 aktualności w diagnostyce i leczeniu

13 - 14 LISTOPADA 2020r.

OPŁATA
KONFERENCYJNA

KOSZT UCZESTNICTWA
LEKARZA W KONFERENCJI:


350,00 zł
- zgłoszenie do 31 październik 2020r.
400,00 zł - zgłoszenie od 1 listopada 2020r.
450,00 zł - zgłoszenie na miejscu
(w miarę wolnych miejsc)

200,00 zł - Pielęgniarka/Położna
150,00 zł - StudentUWAGA:
o wysokości opłat decyduje
data wpłaty, a nie data rejestracji

W RAMACH OPŁATY KONFERENCYJNEJ
ZAPEWNIAMY:

1)  udział w sesjach konferencyjnych
2)  teczkę z materiałami konferencyjnymi
3)  wstęp na wystawę medyczną
4)  całodzienne przerwy kawowe
5)  certyfikat uczestnictwa
6)  streszczenia wykładów
7)  identyfikator


OPŁATĘ KONFERENCYJNĄ
PROSIMY DOKONAĆ NA KONTO:


AGORA
ul. Błażeja 10L/6, 61-608 Poznań
Nr konta bankowego (bank PeKaO S.A.)
67 1240 1747 1111 0000 1848 8568
- z dopiskiem: „Pediatria i Neonatologia 2020”

Rezygnacja z zamówionych świadczeń bez konsekwencji finansowych może nastąpić najpóźniej do dnia 31 października 2020 r.

Po tym terminie pobierana jest opłata manipulacyjna w wysokości 50% opłaty konferencyjnej. Różnica zostanie wypłacona po terminie Konferencji.

 

Regulamin - Copyright 2017. All Rights Reserved by ZAMI

log2