IV Ogólnopolska Konferencja
PEDIATRIA I NEONATOLOGIA 2020 aktualności w diagnostyce i leczeniu

20 - 21 MARCA 2020r.

PUNKTY
EDUKACYJNE

Uczestnicy Konferencji otrzymają certyfikat uczestnictwa posiadający 12 punktów edukacyjnych  przyznanych przez Okręgową Izbę Lekarską.  Uczestnicy warsztatów otrzymają dodatkowy certyfikat uczestnictwa.

Copyright 2017. All Rights Reserved by ZAMI

log2