IV Ogólnopolska Konferencja
PEDIATRIA I NEONATOLOGIA 2020 aktualności w diagnostyce i leczeniu

13 - 14 LISTOPADA 2020r.

PUNKTY
EDUKACYJNE

Uczestnicy Konferencji otrzymają certyfikat uczestnictwa posiadający 12 punktów edukacyjnych  przyznanych przez Okręgową Izbę Lekarską.  Uczestnicy warsztatów otrzymają dodatkowy certyfikat uczestnictwa.

Regulamin - Copyright 2017. All Rights Reserved by ZAMI

log2