IV Ogólnopolska Konferencja
PEDIATRIA I NEONATOLOGIA 2020 aktualności w diagnostyce i leczeniu

13 - 14 LISTOPADA 2020r.

Ze względu na zaistniałą sytuację w Polsce Konferencja została przełożona na termin: 
13-14 listopada 2020r. Hotel Ibis ***.

Wszelkie dokonane wpłaty przez uczestników dotyczące fee i hotelu obowiązują w tym terminie.
Organizatorzy  

TERMIN
KONFERENCJI

13 - 14 listopada 2020r.

PROGRAM KONFERENCJI

SPRAWDŹ

szczegółowy program konferencji

MIEJSCE
KONFERENCJI

Hotel Ibis ***

pl. Konstytucji 3 Maja 3, Wrocław

AKTUALNOŚCI

21 listopad 2019r. Uruchomienie strony internetowej. Możliwość rejestracji na konferencję.

5 marca 2020r. W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną wzbogaciliśmy program konferencji o wykład Profesora Leszka Szenborna z Kliniki Pediatrii i Chorób Infekcyjnych UM we Wrocławiu „COVID 19 - pigułka aktualnej wiedzy dla pediatrów i neonatologów”

 

Image

OPŁATA
KONFERENCYJNA

KOSZT UCZESTNICTWA
LEKARZA W KONFERENCJI:


350,00 zł
- zgłoszenie do 31 październik 2020r.
400,00 zł - zgłoszenie od 1 listopada 2020r.
450,00 zł - zgłoszenie na miejscu
(w miarę wolnych miejsc)

200,00 zł - Pielęgniarka/Położna
150,00 zł - StudentUWAGA:
o wysokości opłat decyduje
data wpłaty, a nie data rejestracji

W RAMACH OPŁATY KONFERENCYJNEJ
ZAPEWNIAMY:

1)  udział w sesjach konferencyjnych
2)  teczkę z materiałami konferencyjnymi
3)  wstęp na wystawę medyczną
4)  całodzienne przerwy kawowe
5)  certyfikat uczestnictwa
6)  streszczenia wykładów
7)  identyfikator


OPŁATĘ KONFERENCYJNĄ
PROSIMY DOKONAĆ NA KONTO:


AGORA
ul. Błażeja 10L/6, 61-608 Poznań
Nr konta bankowego (bank PeKaO S.A.)
67 1240 1747 1111 0000 1848 8568
- z dopiskiem: „Pediatria i Neonatologia 2020”

Rezygnacja z zamówionych świadczeń bez konsekwencji finansowych może nastąpić najpóźniej do dnia 31 października 2020 r.

Po tym terminie pobierana jest opłata manipulacyjna w wysokości 50% opłaty konferencyjnej. Różnica zostanie wypłacona po terminie Konferencji.

 

PUNKTY
EDUKACYJNE

Uczestnicy otrzymają certyfikat uczestnictwa posiadający punkty edukacyjne przyznane przez Okręgową Izbę Lekarską. Dodatkowy certyfikat otrzymają uczestnicy kursu.

REZERWACJA
HOTELU

Osoby zainteresowane rezerwacją miejsc noclegowych
proszone są o dokonywanie rezerwacji wyłącznie:

1)  uzupełniając formularz rejestracji znajdujący się na stronie
2)  lub e-mailem na adres: hotele@agora-konferencje.pl

Gwarantujemy Państwu miejsca noclegowe z bonifikatą.

Regulamin - Copyright 2017. All Rights Reserved by ZAMI

log2